Phạm Đình Quân

Phạm Đình Quân là co-founder của Printub và Stacksuggest. Với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, Quân am hiểu về lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực phù hợp vào các kênh tiếp thị, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chuyển đổi. Quân từng là tác giả đóng góp các bài viết sâu sắc cho GAM7, BrandsVietnam. Anh ấy cũng luôn tin rằng, cải thiện sự hiểu biết về công nghệ và trải nghiệm người dùng sẽ giúp dẫn dắt hành động hiệu quả hơn.

Đóng góp bởi tác giả