Phạm Đình Quân

Phạm Đình Quân là co-founder của Printub – một nền tảng web cho phép mọi người dễ dàng tạo, bán và đặt hàng các sản phẩm tùy chỉnh. Quân có khoảng 5 năm làm việc về digital marketing cũng như xây dựng kế hoạch marketing, tham gia thiết kế trải nghiệm người dùng cho sản phẩm công nghệ. Quân đã đóng góp bài viết cho một số tạp chí, bao gồm BrandsVietnam và GAM7. Anh ấy cũng tạo phamdinhquan.net, một trang web cá nhân hướng dẫn cách tự học marketing.

Đóng góp bởi tác giả