Tôi đã từng cảm thấy khá khó chịu khi phải chờ tới hơn 10 giây để truy cập được vào trang web của mình. Tôi cá rằng cảm giác này nhiều lúc cũng quen thuộc với bạn, nhất là khi...