A/B Testing

Nội dung trên PhamDinhQuan.net là hoàn toàn miễn phí. Khi bạn mua sản phẩm thông qua các liên kết giới thiệu từ trang web của tôi, tôi sẽ kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ. Xem thêm
Quay lại Trang Danh Mục Thuật Ngữ

A/B Testing là phương pháp thử nghiệm giữa hai phiên bản khác nhau của landing page, quảng cáo, email hoặc chiến dịch khác, để xác định phiên bản nào hoạt động tốt hơn.

Ví dụ:

  • Bạn viết hai dòng chủ đề email khác nhau và đo tỷ lệ mở để xác định dòng chủ đề nào hiệu quả hơn.
  • Bạn tạo hai phiên bản landing page giống nhau nhưng nút kêu gọi hành động khác nhau để xác định nút kêu gọi nào đem lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

A/B Testing còn được gọi là Split Testing (thử nghiệm phân tách) hoặc Bucket Testing. Đây là chìa khóa để tối ưu hóa chiến dịch marketing của bạn.