Backlinks

Nội dung trên PhamDinhQuan.net là hoàn toàn miễn phí. Khi bạn mua sản phẩm thông qua các liên kết giới thiệu từ trang web của tôi, tôi sẽ kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ. Xem thêm
Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Backlinks (còn được gọi là “inbound links”, “incoming links” hoặc “one way links”) là các liên kết từ một website đến một trang trên một website khác.

Về bản chất, backlinks được coi là “các phiếu bầu tin cậy” của người dùng dành cho bạn vì họ tin rằng nội dung của bạn là một nguồn có giá trị và có liên quan.

Backlinks là một phần quan trọng của SEO (search engine optimization) và xếp hạng công cụ tìm kiếm (search engine rankings) bởi vì chúng cho thấy rằng, trang được liên kết đến là một tài nguyên tốt cho một chủ đề nhất định.

Các trang web có số lượng backlinks nhiều và chất lượng có xu hướng xếp hạng cao hơn trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs).

Nguồn ảnh: Backlinko.

Ví dụ, đây là một liên kết từ NgocDenRoi đến trang web của tôi.

Ví dụ về Backlinks
Nguồn: NgocDenRoi.

Bởi vì liên kết đó trỏ trực tiếp đến trang chủ website của tôi, nên nó là một backlink.