Media Kit

Tất cả nội dung bạn cần để chia sẻ PhamDinhQuan với khán giả của mình.

Logo

Logo nằm ngang là kiểu chính thức của tôi. Nó có 2 tùy chọn màu sắc: vàng cam và trắng. Tôi cung cấp các định dạng JPG, PNG, SVG, AI để bạn có thể sử dụng cho mọi mục đích.

Phạm Đình Quân
Phạm Đình Quân

Màu Sắc Thương Hiệu

Màu sắc là yếu tố quan trọng để mọi người nhận diện về một thương hiệu. Tôi sử dụng màu vàng cam (mã màu: #f06234) là màu sắc chính.

Bên cạnh đó, tôi cũng sử dụng một số màu sắc khác nhằm phối màu cho các nút, icon và background.

#f06234: Màu vàng cam (chính)

#b8400c: Màu vàng cam đậm (phụ)

#ffd5b8: Màu vàng cam nhạt (phụ)

#fef6f3: Màu vàng cam nhạt (phụ)

Phông Chữ Thương Hiệu

Cùng với màu sắc, phông chữ giúp nhận diện một thương hiệu tốt hơn.

Trên nền sáng, tiêu đề xuất hiện với màu đen (#000000 hoặc #111111) và văn bản xuất hiện với màu đen nhạt hơn (#242424 hoặc #454545). Trên nền màu tối, tôi sử dụng tất cả chữ màu trắng (#ffffff).

Tìm thấy các phông chữ tôi sử dụng tại Google Fonts.

Inter (Extra-bold 800) được sử dụng cho các tiêu đề

Inter (Bold 700) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Inter (Semi-bold 600) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Inter (Medium 500) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Inter (Regular 400) được sử dụng cho các nội dung thường

Consolas (Consolas 400) được sử dụng cho các nội dung code