Kế Hoạch Nội Dung cho Facebook Page

Mẫu kế hoạch nội dung nhằm giúp nhóm của bạn tạo nội dung đều đặn và hiệu quả cho Facebook Page.

Kế Hoạch Nội Dung cho Facebook Page

Giới thiệu

Facebook là một nền tảng có thể giúp bạn tăng nhận diện thương hiệu và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Để tạo nội dung một cách hiệu quả trên phương tiện truyền thông xã hội này, bạn sẽ cần đến bảng kế hoạch.

Mẫu kế hoạch nội dung cho Facebook Page như một công cụ giúp nhóm của bạn hoạt động hiệu quả hơn. Bảng mẫu kế hoạch bao gồm:

  • Tùy chọn giờ đăng / thứ / ngày
  • Tùy chọn chuyên mục
  • Tùy chọn loại nội dung
  • Cột ghi chủ đề / mô tả / liên kết đến nội dung
  • Tùy chọn trạng thái bài đăng
  • Cột ghi chỉ số tương tác

Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao tôi cần điền email để có thể xem tài nguyên này?

Tôi đề nghị bạn điền thông tin email để đổi lấy một tài nguyên có giá trị. Nó giống như một cuộc giao dịch mà bạn không phải trả tiền. Tôi sẽ không bao giờ spam và luôn giữ thông tin của bạn an toàn.

Trên thực tế, tôi muốn gửi đến bạn các bản tin email và những bài đăng mới nhất.

Tôi có được quyền chia sẻ hoặc thương mại hóa tài nguyên này?

Tài nguyên này được xây dựng để dành cho bạn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép phát tán hoặc bán nó. Tôi không có bất cứ cách nào để ngăn cản bạn nhưng vui lòng tôn trọng quyền tác giả.

Đây có phải là một tài nguyên miễn phí?

Đúng vậy. Chỉ cần bạn điền thông tin email theo yêu cầu và truy cập vào tài nguyên, bạn được sử dụng nó miễn phí.

Tham khảo mẫu kế hoạch để triển khai nội dung trên Facebook Page thường xuyên và hiệu quả hơn.