Quy Tắc Nội Dung cho Facebook Page

Những quy tắc cơ bản để bạn và nhóm của mình có thể tiện theo dõi nhằm tạo nội dung nhất quán cho Facebook Page.

Quy Tắc Nội Dung cho Facebook Page

Giới thiệu

Facebook là một nền tảng có thể giúp bạn tăng nhận diện thương hiệu và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Để làm được điều đó, bạn cần thường xuyên tạo nội dung nhất quán và chất lượng.

Quy tắc nội dung cho Facebook Page như một tài liệu hướng dẫn để nhóm của bạn tạo nội dung hiệu quả. Các quy tắc chính bao gồm:

  • Nội dung
  • Hashtag
  • Số từ
  • Phong cách, tông giọng
  • Hình ảnh / Video
  • Màu sắc

Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao tôi cần điền email để có thể xem tài nguyên này?

Tôi đề nghị bạn điền thông tin email để đổi lấy một tài nguyên có giá trị. Nó giống như một cuộc giao dịch mà bạn không phải trả tiền. Tôi sẽ không bao giờ spam và luôn giữ thông tin của bạn an toàn.

Trên thực tế, tôi muốn gửi đến bạn các bản tin email và những bài đăng mới nhất.

Tôi có được quyền chia sẻ hoặc thương mại hóa tài nguyên này?

Tài nguyên này được xây dựng để dành cho bạn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép phát tán hoặc bán nó. Tôi không có bất cứ cách nào để ngăn cản bạn nhưng vui lòng tôn trọng quyền tác giả.

Đây có phải là một tài nguyên miễn phí?

Đúng vậy. Chỉ cần bạn điền thông tin email theo yêu cầu và truy cập vào tài nguyên, bạn được sử dụng nó miễn phí.

Tham khảo mẫu quy tắc nội dung cho Facebook Page để nhóm của bạn tiện theo dõi và tạo nội dung nhất quán.