Mẫu Kế Hoạch Marketing Chiến Lược

Mẫu kế hoạch marketing chiến lược trong 3 trang giấy. Kiểm tra các gợi ý cần thiết để tạo bản kế hoạch marketing chiến lược cho doanh nghiệp của bạn.

Kế hoạch marketing chiến lược

Giới thiệu

Marketing không phải một cuộc chơi đầu tư mạo hiểm. Nó cần dựa trên tính toán và khả năng thực thi để đạt được những mục tiêu có ý nghĩa với kế hoạch kinh doanh tổng thể. Đó là lý do bạn cần một kế hoạch marketing chiến lược.

Kế hoạch marketing chiến lược như một tài liệu hướng dẫn cho quá trình nỗ lực của bạn. Nó bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường (ngành kinh doanh, đối tượng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh)
  • Phân tích SWOT
  • Mục tiêu marketing chiến lược
  • Xác định thị trường mục tiêu
  • Định vị

Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao tôi cần điền email để có thể xem tài nguyên này?

Tôi đề nghị bạn điền thông tin email để đổi lấy một tài nguyên có giá trị. Nó giống như một cuộc giao dịch mà bạn không phải trả tiền. Tôi sẽ không bao giờ spam và luôn giữ thông tin của bạn an toàn.

Trên thực tế, tôi muốn gửi đến bạn các bản tin email và những bài đăng mới nhất.

Tôi có được quyền chia sẻ hoặc thương mại hóa tài nguyên này?

Tài nguyên này được xây dựng để dành cho bạn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép phát tán hoặc bán nó. Tôi không có bất cứ cách nào để ngăn cản bạn nhưng vui lòng tôn trọng quyền tác giả.

Đây có phải là một tài nguyên miễn phí?

Đúng vậy. Chỉ cần bạn điền thông tin email theo yêu cầu và truy cập vào tài nguyên, bạn được sử dụng nó miễn phí.

Tham khảo mẫu kế hoạch marketing chiến lược để có định hướng cho những hoạt động sắp tới của bạn.