Trình Tạo UTM Theo Dõi

Mẫu trình tạo UTM theo dõi giúp bạn dễ dàng tạo URL chứa các tham số để bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả của các chiến dịch.

UTM Tracking

Giới thiệu

Bằng cách thêm các tham số chiến dịch vào URL đích mà bạn sử dụng trong chiến dịch của mình, bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả tổng thể của các chiến dịch đó.

Khi người dùng nhấp vào liên kết giới thiệu, các tham số bạn thêm vào sẽ được gửi đến Google Analytics và dữ liệu liên quan sẽ có sẵn trong báo cáo.

Mẫu trình tạo UTM bao gồm:

  • Trình tạo UTM (URL gốc, Medium, Source, Campaign, URL chứa các tham số)
  • Giải thích các tham số UTM (utm_medium, utm_source, utm_campaign, utm_content, utm_term)
  • Các lưu ý khi sử dụng các tham số UTM
  • Khuyến nghị các tham số UTM

Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao tôi cần điền email để có thể xem tài nguyên này?

Tôi đề nghị bạn điền thông tin email để đổi lấy một tài nguyên có giá trị. Nó giống như một cuộc giao dịch mà bạn không phải trả tiền. Tôi sẽ không bao giờ spam và luôn giữ thông tin của bạn an toàn.

Trên thực tế, tôi muốn gửi đến bạn các bản tin email và những bài đăng mới nhất.

Tôi có được quyền chia sẻ hoặc thương mại hóa tài nguyên này?

Tài nguyên này được xây dựng để dành cho bạn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép phát tán hoặc bán nó. Tôi không có bất cứ cách nào để ngăn cản bạn nhưng vui lòng tôn trọng quyền tác giả.

Đây có phải là một tài nguyên miễn phí?

Đúng vậy. Chỉ cần bạn điền thông tin email theo yêu cầu và truy cập vào tài nguyên, bạn được sử dụng nó miễn phí.

Tham khảo mẫu trình tạo UTM theo dõi để bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả của các chiến dịch.